Bericht navigatie

Nieuws, nieuwsbrief

Congres app voor Provincie Drenthe opgeleverd

Op donderdag 8 november is de congres app voor de provincie Drenthe opgeleverd.

Vanuit het programmeer lokaal zijn Ringo Harmsen (programmeur), Jenette Bergsma (tester) en Berny Linnemann (programmeur en eindverantwoordelijk voor het project) druk doende geweest om alle puntjes op de ‘i’ te zetten. Daarmee kwam het product in de fase van oplevering terecht: de provincie kon er nu daadwerkelijk mee gaan werken.

Bij het ontwikkelen van de app is uitgegaan van de wensen van de provincie. Het testen had enerzijds tot doel om na te gaan of alle functionaliteiten ook daadwerkelijk beschikbaar waren, en anderzijds ook om na te gaan of de app op alle beschikbare platforms goed zou werken (Windows, Android en IOS etc.). Tevens is aandacht geschonken aan de documentatie voor de gebruiker van met name het CMS (content managing systeem).

De nieuwe app kwam voort uit de app die vorig jaar voor de provincie werd gebouwd. In de nieuwe app kan opdrachtgever via een CMS beïnvloeden wat de uiteindelijke gebruiker via de app te zien krijgt (informatie + inschrijvingseisen). Daarnaast kan de opdrachtgever direct zien hoe het staat met de aanschrijvingen per module. Bijsturen is mogelijk. De deelnemers aan  het congres kunnen na afloop van hun deelname een terugkoppeling geven, wat weer gebruikt kan worden voor het congres in een volgend jaar.

De provincie Drenthe heeft laten weten dat ze erg blij zijn met het resultaat. Ook voor volgend jaar zal Scauting zich weer bezig mogen houden met deze app.