Bericht navigatie

Nieuws, nieuwsbrief

Scauting in Leeuwarder Courant

Bron: Leeuwarder Courant dd 3 december 2016 – Koen Pennewaard

Tjalleberd – De voormalige basisschool De Anjewier in Tjalleberd wordt een dagbesteding voor mensen met autisme. Begin januari opent Scauting de deuren. 

Op aandringen van het Autisme Netwerk Friesland strijkt de nog prille organisatie neer in de provincie. “Er is weinig ondersteuning voor mensen met autisme, zeker voor de groep bovengemiddeld of hoger begaafden. Het is moeilijk voor deze mensen om zich zelfstandig staande te houden”, zegt de uit Makkum afkomstige directeur André Oostenveld van Scauting.
Het in Hoogeveen gevestigde bedrijf helpt normaal tot hoogbegaafde mensen met autisme verder in wonen, werken en leren. “We hebben gisteren net onze honderdste cliënt ingeschreven. De jongste is 9 jaar, de oudste 74. We zijn in augustus 2015 begonnen”, aldus Oostenveld. In Tjalleberd gaat in januari een dagbesteding voor 20 tot maximaal 40 mensen van start. Die zullen er in januari nog niet allemaal zijn. “We gaan het langzaam opbouwen. Deze maand nemen we eerst het gebouw en de inrichting onder handen.”
De voorbije maanden beheerde Ad Hoc het complex aan de Aengewirderweg. Scauting heeft met de gemeente Heerenveen overeenstemming over een huurperiode tot en met december 2017.
“Het is onze insteek om hier veel langer te blijven en we hebben ook belangstelling voor het achtergelegen deel van het perceel.” De school wordt eerst voor de duur van een jaar gehuurd, omdat de toekomstige huisvesting van het onderwijs in Tjalleberd nog niet duidelijk is.
Globaal genomen heeft 1 op de 100 mensen een vorm van autisme, stelt Oostenveld. “Als je over Friesland spreekt, dan heb je het over een fiks aantal.” De meeste mensen met de beperking moeten zich behelpen met thuiszorg. “Anderen belanden en stranden bij de zorgboerderij. Die zijn er heel veel, maar daar ontbreekt vaak de expertise voor deze specifieke groep.”
Volgens Scauting is de voormalige school bijzonder geschikt voor de doelgroep. Wij hoeven geen luxe dure panden.” Het pand is redelijk omsloten, de lokalen zijn voldoende groot om in groepsverband te werken en het pand is goed ontsloten. Gebruikers kunnen er straks terecht om bijvoorbeeld te leren programmeren of om software te testen. Ook andere werkzaamheden worden aangeboden. “De mensen zijn ontzettend intelligent. Daarop stellen wij ons niveau af.” In Tjalleberd zal naast een locatiemanager en jobcoaches ook ander personeel worden ingezet.
Voor jongeren wil Oostenveld ook activiteiten ontplooien. Hij denkt daarbij aan het vergroten van zelfredzaamheid.