nieuwsbrief

Filmavond voor talenten & medewerkers van Scauting

Nieuws, nieuwsbrief

Na het succes van de spellenavond van afgelopen jaar organiseert het Sociale Activiteitenteam opnieuw een activiteit. Het Sociale Activiteitenteam bestaande uit Mariëlle Profijt, Wouter Hilberink en Ruben Hartsuiker organiseren dit maal een filmavond voor talenten & medewerkers van Scauting!

Ommelandermatch

Nieuws, nieuwsbrief

Talenten van Scauting hebben een website gerealiseerd voor Ommelandermatch.

De website van Ommelandermatch dient als platform voor zorgaanbieders en gemeentes maar is ook voor burgers, lokale ondernemers en bedoeld om ontmoeting te stimuleren, te laten zien wie je bent en wat je doet, elkaar op de hoogte houden, best practice te laten zien en gezamenlijke activiteiten te organiseren. Maar je kan ook bij hen terecht voor het aanvragen van informatie.

Bekijk de website op: Ommelandermatch

 

KCK-project: Workshop Striptekenen

Nieuws, nieuwsbrief

KCK (Kiki’s Creatieve Kamer) is weer gestart met een nieuw project, namelijk Striptekenen. De workshop was op donderdag 26 januari j.l. onder leiding van cartoonist en illustrator Marcel van der Sleen.

De talenten gingen na een korte introductie gedurende de workshop zelfstandig aan het werk. Bij vragen en/of opmerkingen konden zij bij Marcel van der Sleen en de coaches Kiki Schmidt en Wouter Hilberink terecht.

Een aantal talenten maakten gebruik van de computer, andere talenten tekende met het potlood. Daarnaast kregen de talenten een stukje geschiedenis. De talenten begonnen met het tekenen van een karakter. Achter elk karakter schuilde een verhaal. Dit verhaal kon gebaseerd zijn op een boek, film of juist een eigen idee. Daarna werd dit karakter toegelicht in een verhaal.

Al met al weer een geslaagd project. En zeker een passend project voor onze creatieve kamer!

Kranendonk ondersteunt Scauting bij klussen in Tjalleberd

Nieuws, nieuwsbrief

Kranendonk Vastgoedonderhoud in Noordwolde is gevraagd of ze ons konden helpen het gebouw in Tjalleberd klaar te maken voor gebruik. Dat heeft geresulteerd in een aanbod om met kwalitatief hoogwaardige producten de muren af te werken, zodat de aanblik van de ruimten er voor jaren verzorgd uit kan zien.

Waarvoor onze dank aan Kranendonk Vastgoedonderhoud, in het bijzonder Michiel Kranendonk, directeur, die ons dit aanbod deed.

Website: Kranendonk

Congres app voor Provincie Drenthe opgeleverd

Nieuws, nieuwsbrief

Op donderdag 8 november is de congres app voor de provincie Drenthe opgeleverd.

Vanuit het programmeer lokaal zijn Ringo Harmsen (programmeur), Jenette Bergsma (tester) en Berny Linnemann (programmeur en eindverantwoordelijk voor het project) druk doende geweest om alle puntjes op de ‘i’ te zetten. Daarmee kwam het product in de fase van oplevering terecht: de provincie kon er nu daadwerkelijk mee gaan werken.

Bij het ontwikkelen van de app is uitgegaan van de wensen van de provincie. Het testen had enerzijds tot doel om na te gaan of alle functionaliteiten ook daadwerkelijk beschikbaar waren, en anderzijds ook om na te gaan of de app op alle beschikbare platforms goed zou werken (Windows, Android en IOS etc.). Tevens is aandacht geschonken aan de documentatie voor de gebruiker van met name het CMS (content managing systeem).

De nieuwe app kwam voort uit de app die vorig jaar voor de provincie werd gebouwd. In de nieuwe app kan opdrachtgever via een CMS beïnvloeden wat de uiteindelijke gebruiker via de app te zien krijgt (informatie + inschrijvingseisen). Daarnaast kan de opdrachtgever direct zien hoe het staat met de aanschrijvingen per module. Bijsturen is mogelijk. De deelnemers aan  het congres kunnen na afloop van hun deelname een terugkoppeling geven, wat weer gebruikt kan worden voor het congres in een volgend jaar.

De provincie Drenthe heeft laten weten dat ze erg blij zijn met het resultaat. Ook voor volgend jaar zal Scauting zich weer bezig mogen houden met deze app.

Scauting in Leeuwarder Courant

Nieuws, nieuwsbrief

Bron: Leeuwarder Courant dd 3 december 2016 – Koen Pennewaard

Tjalleberd – De voormalige basisschool De Anjewier in Tjalleberd wordt een dagbesteding voor mensen met autisme. Begin januari opent Scauting de deuren. 

Op aandringen van het Autisme Netwerk Friesland strijkt de nog prille organisatie neer in de provincie. “Er is weinig ondersteuning voor mensen met autisme, zeker voor de groep bovengemiddeld of hoger begaafden. Het is moeilijk voor deze mensen om zich zelfstandig staande te houden”, zegt de uit Makkum afkomstige directeur André Oostenveld van Scauting.
Het in Hoogeveen gevestigde bedrijf helpt normaal tot hoogbegaafde mensen met autisme verder in wonen, werken en leren. “We hebben gisteren net onze honderdste cliënt ingeschreven. De jongste is 9 jaar, de oudste 74. We zijn in augustus 2015 begonnen”, aldus Oostenveld. In Tjalleberd gaat in januari een dagbesteding voor 20 tot maximaal 40 mensen van start. Die zullen er in januari nog niet allemaal zijn. “We gaan het langzaam opbouwen. Deze maand nemen we eerst het gebouw en de inrichting onder handen.”
De voorbije maanden beheerde Ad Hoc het complex aan de Aengewirderweg. Scauting heeft met de gemeente Heerenveen overeenstemming over een huurperiode tot en met december 2017.
“Het is onze insteek om hier veel langer te blijven en we hebben ook belangstelling voor het achtergelegen deel van het perceel.” De school wordt eerst voor de duur van een jaar gehuurd, omdat de toekomstige huisvesting van het onderwijs in Tjalleberd nog niet duidelijk is.
Globaal genomen heeft 1 op de 100 mensen een vorm van autisme, stelt Oostenveld. “Als je over Friesland spreekt, dan heb je het over een fiks aantal.” De meeste mensen met de beperking moeten zich behelpen met thuiszorg. “Anderen belanden en stranden bij de zorgboerderij. Die zijn er heel veel, maar daar ontbreekt vaak de expertise voor deze specifieke groep.”
Volgens Scauting is de voormalige school bijzonder geschikt voor de doelgroep. Wij hoeven geen luxe dure panden.” Het pand is redelijk omsloten, de lokalen zijn voldoende groot om in groepsverband te werken en het pand is goed ontsloten. Gebruikers kunnen er straks terecht om bijvoorbeeld te leren programmeren of om software te testen. Ook andere werkzaamheden worden aangeboden. “De mensen zijn ontzettend intelligent. Daarop stellen wij ons niveau af.” In Tjalleberd zal naast een locatiemanager en jobcoaches ook ander personeel worden ingezet.
Voor jongeren wil Oostenveld ook activiteiten ontplooien. Hij denkt daarbij aan het vergroten van zelfredzaamheid.

Scauting gestart met 3d-scannen!

Nieuws, nieuwsbrief

Het is een stukje mechanische zelfredzaamheid. Van de twee 3D-printers werkt er op het moment maar één, maar die is druk bezig om net dat ene benodigde onderdeel te printen om de andere weer aan de praat te krijgen. Tot noch toe nog niet met succes, helaas.

“Het is een stukje Fingerspitzengefühl, om de printer in te stellen voor het afdrukken van die onderdelen.” zegt Remco. Hij werkt al even met het apparaat en heeft er al een aantal testobjecten mee afgedrukt, en een paar vrij gedetailleerde printer-onderdelen. “De duur van het proces is ook erg afhankelijk van de instellingen. Als je met veel verschillende laagjes werkt kan het printen een stuk langer duren. En natuurlijk is het formaat van het object ook van invloed op de tijdsduur van het printproces.”

Maar er wordt ook nog iets anders uit de printer gehaald. Afgelopen Donderdag was het de beurt aan Kiki Schmidt om nagebootst te worden door de digitale beeldhouwer. “De handscanner combineert een camera met een aantal lasers.”, zegt Freerk Oosterhuis, die alle kanten van de creativiteitscoach langs moest gaan met het apparaat. “De lezers meten de afstand tussen het object en de scanner, en in combinatie met het beeld van de camera berekent de computer een 3D beeld. Je moet dus goed stil zitten als je gescand wordt, en dat voor zo’n 3 á 4 minuten voor een buste. Zodra je teveel beweegt gaat het mis. Dan krijg je een 3D beeld met twee gezichten bijvoorbeeld! Met dieren is dit dus erg moeilijk voor elkaar te krijgen.”

Het was hem echter niet alleen om het boetseerwerk te doen. “We hebben deze scanner nu ongeveer een week, en het is erg nuttig geweest voor het finetunen ervan.” De beeldjes, slechts een paar centimeter hoog en breed maar toch vrij gedetailleerd, laten zien dat dit proces resultaat heeft bereikt. Een vormeloze eerste poging die slechts vaag de contouren aangeeft van een paar schouders, nek en een hoofd staat naast een latere versie van dezelfde gescande persoon, die er een stuk herkenbaarder uitziet. “Deze laatste versie is poging zes, dus er zat vrij veel verbetering in.”

Netwerkbijeenkomst Gemeente Ooststellingwerf

Nieuws, nieuwsbrief

Scauting heeft enige tijd geleden een eerste netwerkbijeenkomst gehad met het sociale team van de Gemeente Ooststellingwerf.

Ook dit team gaf aan dat er grote behoefte is aan individuele ambulante begeleiding en educatieve dagbesteding (o.a. programmeren, website bouwen, 3D printer, tekenen op de computer etc.) voor normaal tot hoogbegaafde mensen met autisme.

Het team is blij met onze komst naar Heerenveen in Januari!

Mini-Hackathon testen DayMate groot succes!

Nieuws, nieuwsbrief

“Je zat er in elk geval niet voor spek en bonen bij”, zegt Ton Hoeksma. Hij was uitgenodigd voor de ‘hackathon’ van 17 oktober, waar hij samen met een aantal anderen aan de slag mocht met de nieuwe versie van de AssistHelpt App, nu ‘DayMate’ genaamd. Hij had al een keer eerder met dit programma gewerkt, waarbij een aantal problemen aan het licht waren gekomen, maar met die wetenschap is de ontwikkelaar aan de slag gegaan om een nieuwe versie van deze dagstructurerings-app op te zetten. Zoals gebruikelijk bij een ontwikkelingsproces wordt dit stappenplan een aantal keren herhaald; Versie bouwen, testen, feedback verzamelen, en daarmee vervolgens een nieuwe versie bouwen. En dat het resultaat heeft valt te merken, volgens Ton. De nieuwe versie was een goede verbetering op de oude.

Dat vind ook Roël van Dijk, die ook als tester uitgenodigd was. Hij gebruikt nu zelf nog steeds regelmatig de DayMate app, en was erg tevreden over de nieuwe versie. Er was veel vooruitgang geboekt, en de nieuwe app was een stuk beter geoptimaliseerd.
Lees verder …

KCK-project: Filmbewerking

Nieuws, nieuwsbrief

KCK (Kiki’s Creatieve Kamer) is gestart met een nieuw project, namelijk Filmbewerking door Wouter Hilberink.

In dit project is er veel mogelijk op het gebied van filmbewerking en videobewerking.

De talenten gebruiken hiervoor het programma OpenShot Video Editor en mogen naar eigen inzicht een video gaan bewerken.

Een geslaagd project dat wordt gebruikt voor educatieve doeleinden.

De talenten krijgen drie weken om hun project af te ronden.