De leerKRACHT van pASSend onderwijs

Locatie Tjalleberd

‘Een plek om te leren’, dat is waar Scauting onder andere voor staat. 

We zien dat het passend onderwijs voor een aantal jongeren met autisme knelt. Ook kan het speciaal onderwijs niet altijd aansluiten op de ondersteuningsbehoeften van deze jongeren. Hierdoor komen er jongeren thuis te zitten. Dit kan grote gevolgen hebben voor de jongere, maar ook voor de mensen in zijn of haar omgeving.  

Scauting biedt deze jongeren graag een plek waar zij veilig, in een prikkelarme omgeving en in hun eigen tempo tot leren komen. Dit kan op onze locatie in Tjalleberd. 

Onderwijs van Portalis

Het onderwijs op onze dagbestedingslocatie wordt verzorgd door Portalis, onderdeel van Elker Jeugdhulp & onderwijs. De docent komt op locatie en levert maatwerk op VMBO- en HAVO-niveau. Portalis stelt een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Qua tempo en aanbod volgen wij, zowel Portalis als Scauting, de leerling. Door aan te sluiten op de ondersteuningsbehoeften van de leerling, zorgen wij met elkaar voor succeservaringen en zal de leermotivatie toenemen. Naast het komen tot succeservaringen in het leren, kan ook het doel zijn een staatsexamen voor 1 of meerdere vakken af te leggen met de mogelijkheid om een diploma te behalen. Portalis onderzoekt of dit haalbaar is en zorgt ervoor dat er wordt voldaan aan de randvoorwaarden.  

De coach van Scauting ondersteunt de leerling gedurende het onderwijstraject van Portalis bij het plannen en organiseren, ontdekken van de juiste leerstrategie, overzicht houden, leren omgaan met een agenda, motivatie, veranderingen, hulpvragen, omgaan met overprikkeling en andere executieve functies. Tijdens dit traject gaat de coach ook samen met de leerling en betrokkenen op ontdekkingstocht wat een geschikt pad is ná de middelbare school. 

Hoe kom ik in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor het onderwijstraject, heeft de leerling een indicatie dagbesteding en/of ambulante ondersteuning nodig. Dit gaat in overleg met de gemeente waarin de jongere woonachtig is. De leerling wordt ingeschreven bij een school van Portalis. Er zijn geen extra schoolkosten, mogelijk wel reiskosten. Een voorwaarde om toegelaten te worden tot Portalis is een toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Deze moet het Samenwerkingsverband afgeven. 

Wanneer er naast de ondersteuning bij schoolwerkzaamheden nog andere hulpvragen zijn, is het mogelijk om extra ondersteuning te krijgen van een ambulant begeleider van Scauting. Ook dit gaat in overleg met de gemeente. 

Wilt u meer informatie over dit traject, schroom dan niet contact met ons op te nemen. U kunt mailen naar onderwijsfriesland@scauting.nl en dan nemen wij contact met u op.