Bericht navigatie

Column

De norm

De Norm

“Waar het allemaal mee begint is dat wij er samen voor zorgen dat iemand zich bij ons thuis voelt. Mensen die bij ons komen zijn in het begin vaak erg onzeker en bang. Ze hebben vaak al zo lang tevergeefs hun uiterste best gedaan om te voldoen aan de norm.”
Berny Linnemann is dagbestedingscoach op locatie Hoogeveen. Hij is vanaf het begin bij Scauting betrokken, aanvankelijk als website man, inmiddels als coach. Mensen met autisme fascineren hem. Autisme fascineert hem. Hij verdiept zich al jaren in de theoretische achtergronden ervan en denkt er veel over na. Wat hem boeit is dat er weliswaar veel over autisme geschreven en gezegd wordt, maar dat er tegelijkertijd nog steeds heel veel niet over bekend is.
 “Als je ziet hoe anders er nu al naar autisme gekeken wordt vergeleken met nog niet eens zo lang geleden. Dat gaat de komende tijd nog veel meer veranderen. De inzichten op dit gebied ontwikkelen zich snel. Hoe meer ik erover lees, hoe meer bij mij de gedachte naar boven komt dat de manier waarop wij op dit moment naar autisme kijken nog niet helemaal klopt.”
Ik vraag hem in welke fase van ontwikkeling wij ons volgens hem nu bevinden.
“We bevinden ons in de fase waarin vrouwen met autisme steeds meer een gezicht krijgen. Dat is nieuw. Er komt gelukkig ook steeds meer aandacht voor de mogelijkheden en talenten van mensen met autisme, in plaats van dat autisme simpelweg als beperking wordt weggezet. En bovenal, dit is de fase waarin steeds meer aan mensen met autisme zélf gevraagd wordt hoe zij de dingen ervaren. Dat is natuurlijk een hele goede zaak. ”
Volgens Berny zijn dit verdraaid lastige tijden voor mensen die de wereld om zich heen anders verwerken dan de meesten. Al biedt deze tijd ongekende mogelijkheden, de andere kant is er ook: “We leven in een wereld die van ongeschreven regels aan elkaar hangt. Regels die iedereen lijkt te begrijpen, maar mensen met ASS niet. Het is een gecompliceerde wereld waarin je geacht wordt je in je eentje te kunnen redden. Een wereld overladen met onrust en prikkels. Overgevoelige zintuigen slaan er makkelijk van op tilt.”
Berny las ergens de vergelijking met een doe-het-zelf bouwpakket waarvan de gebruiksaanwijzing is weggegooid. Zonder die gebruiksaanwijzing is het keihard werken om je überhaupt staande te houden. Als je een beetje slim bent kun je de schijn nog verbazend lang ophouden, maar daar wordt je vervolgens wel doodmoe van. Zo moe soms dat je tot niks meer in staat bent. Niet meer in staat om school of studie te voltooien, of om naar je werk te gaan.
“Bij ons mag je zijn wie je bent.  En wanneer je stapje voor stapje weer wat ontspanning durft toe te laten en er iets van zelfvertrouwen terugkeert, dan ontstaat ook weer ruimte voor ontwikkeling. ”
Het label autisme is voor Berny niet belangrijk. Het kan iemand helpen om op het juiste moment de juiste ondersteuning te krijgen. Daarin schuilt voor hem vooral de waarde. Maar het zegt hem niks over wie iemand werkelijk is en over wat hij of zij nodig heeft om tot bloei te komen.
Zijn overtuiging: Als je één persoon met autisme kent, dan ken je…… één persoon met autisme, niet alle.

Oprecht Persoonlijke Aandacht (de zogenaamde OPA benadering), dat is waar het in de begeleiding vanuit Scauting steeds opnieuw om draait. Op alle locaties, in de ambulante zorg, bij jobcoaching.
Ook in tijden van Corona. Of, zoals geleerd is van de eerste golf: Juist dan!

Hanneke Kappen