Foto door Sjors Oostenveld

Foto door Sjors Oostenveld

Nieuws

Open dag Tjalleberd

Nieuws

Locatie Tjalleberd van Scauting opende op 4 maart haar deuren voor de buurt zodat zij konden zien wat zich nu precies in het voormalige schoolgebouw heeft gevestigd. Van half elf tot twaalf mocht men even kijken wat Scauting nu precies inhoudt. Van die kans is gretig gebruik gemaakt.

 “Het is best lastig om een goede schatting te maken van het aantal bezoekers want we hebben niet geteld, maar volgens ons tussen dertig en veertig bezoekers”, zegt Wouter Hilberink, die mee hielp bij de organisatie van de Open Dag. Niet zo gek dat er mensen naartoe kwamen, want er was genoeg te zien. “Van de creatieve kamer hebben we een aantal tekeningen en video’s laten zien, er werd een demonstratie 3D-scannen en 3D-printen gegeven. Aan het eind van de ochtend werd een drone gedemonstreerd.”

De bezoekers kregen een goede indruk van hetgeen Scauting in Tjalleberd te bieden heeft aan haar doelgroep. Met koffie, thee, cake, en andere lekkernijen is het al snel een leuke dag geworden, en, zo zegt Wouter, niet alleen voor de bezoekers.

 Op donderdag 30 maart volgt een tweede Open Dag. Deze staat in het teken van de landelijke Autismeweek en is uitsluitend voor professionals.

Filmavond voor talenten & medewerkers van Scauting

Nieuws, nieuwsbrief

Na het succes van de spellenavond van afgelopen jaar organiseert het Sociale Activiteitenteam opnieuw een activiteit. Het Sociale Activiteitenteam bestaande uit Mariëlle Profijt, Wouter Hilberink en Ruben Hartsuiker organiseren dit maal een filmavond voor talenten & medewerkers van Scauting!

Ommelandermatch

Nieuws, nieuwsbrief

Talenten van Scauting hebben een website gerealiseerd voor Ommelandermatch.

De website van Ommelandermatch dient als platform voor zorgaanbieders en gemeentes maar is ook voor burgers, lokale ondernemers en bedoeld om ontmoeting te stimuleren, te laten zien wie je bent en wat je doet, elkaar op de hoogte houden, best practice te laten zien en gezamenlijke activiteiten te organiseren. Maar je kan ook bij hen terecht voor het aanvragen van informatie.

Bekijk de website op: Ommelandermatch

 

KCK-project: Workshop Striptekenen

Nieuws, nieuwsbrief

KCK (Kiki’s Creatieve Kamer) is weer gestart met een nieuw project, namelijk Striptekenen. De workshop was op donderdag 26 januari j.l. onder leiding van cartoonist en illustrator Marcel van der Sleen.

De talenten gingen na een korte introductie gedurende de workshop zelfstandig aan het werk. Bij vragen en/of opmerkingen konden zij bij Marcel van der Sleen en de coaches Kiki Schmidt en Wouter Hilberink terecht.

Een aantal talenten maakten gebruik van de computer, andere talenten tekende met het potlood. Daarnaast kregen de talenten een stukje geschiedenis. De talenten begonnen met het tekenen van een karakter. Achter elk karakter schuilde een verhaal. Dit verhaal kon gebaseerd zijn op een boek, film of juist een eigen idee. Daarna werd dit karakter toegelicht in een verhaal.

Al met al weer een geslaagd project. En zeker een passend project voor onze creatieve kamer!

Jaarwisseling

Nieuws

De jaarwisseling is achter de rug, en daarmee is 2016 definitief afgesloten. Een goed jaar voor Scauting, zo blijkt. Niet alleen is er veel vordering geboekt met het voorbereiden van de nieuwe locatie in Tjalleberd (Die overigens nu ook al geopend is), maar het was ook het jaar van de mijlpaal van honderd talenten. En ook een geldprijs valt onder de hoogtepunten van 2016, want het afgelopen jaar wisten de talenten van Scauting een Hackathon in Emmen te winnen door het ontwerpen van een slim fietspad. Het leverde hen een som van 1500 euro op!

“Het is ook zeker een hoogtepunt dat onze eigen Gonda is aangenomen bij de ambulante dienstverlening. Er zijn in totaal bij ons nu ook vijf mensen met Autisme aangenomen!” vertelt André. 

Maar niet alleen personeelsgewijs heeft er veel vooruitgang plaatsgevonden. “Ook ons aanbod is uitgebreid. Met de 3D-printer en het AutoCAD tekenen kunnen we nu al meer dagbesteding aanbieden. En dat willen we nog verder uitbreiden in 2017!”

Doelstellingen zijn er ook al. Met een jaar als dit achter de rug zit het nieuwe jaar vol kansen, en die willen André, Wolter en Floris zo goed mogelijk benutten! 

“We blijven natuurlijk streven naar kwaliteitsverbetering. We willen ook graag een keurmerk binnenhalen, als certificatie. Verder willen we in 2017 ook graag dagbesteding op de zaterdag aanbieden, en een woonlocatie starten!”

Al met al een zeer positieve jaarwisseling!

“Maar het belangrijkste is dat we door kunnen gaan met wat we opgebouwd hebben. Het gaat hartstikke goed, en dat willen we graag zo houden. Op naar een goed 2017!”

Kranendonk ondersteunt Scauting bij klussen in Tjalleberd

Nieuws, nieuwsbrief

Kranendonk Vastgoedonderhoud in Noordwolde is gevraagd of ze ons konden helpen het gebouw in Tjalleberd klaar te maken voor gebruik. Dat heeft geresulteerd in een aanbod om met kwalitatief hoogwaardige producten de muren af te werken, zodat de aanblik van de ruimten er voor jaren verzorgd uit kan zien.

Waarvoor onze dank aan Kranendonk Vastgoedonderhoud, in het bijzonder Michiel Kranendonk, directeur, die ons dit aanbod deed.

Website: Kranendonk

Congres app voor Provincie Drenthe opgeleverd

Nieuws, nieuwsbrief

Op donderdag 8 november is de congres app voor de provincie Drenthe opgeleverd.

Vanuit het programmeer lokaal zijn Ringo Harmsen (programmeur), Jenette Bergsma (tester) en Berny Linnemann (programmeur en eindverantwoordelijk voor het project) druk doende geweest om alle puntjes op de ‘i’ te zetten. Daarmee kwam het product in de fase van oplevering terecht: de provincie kon er nu daadwerkelijk mee gaan werken.

Bij het ontwikkelen van de app is uitgegaan van de wensen van de provincie. Het testen had enerzijds tot doel om na te gaan of alle functionaliteiten ook daadwerkelijk beschikbaar waren, en anderzijds ook om na te gaan of de app op alle beschikbare platforms goed zou werken (Windows, Android en IOS etc.). Tevens is aandacht geschonken aan de documentatie voor de gebruiker van met name het CMS (content managing systeem).

De nieuwe app kwam voort uit de app die vorig jaar voor de provincie werd gebouwd. In de nieuwe app kan opdrachtgever via een CMS beïnvloeden wat de uiteindelijke gebruiker via de app te zien krijgt (informatie + inschrijvingseisen). Daarnaast kan de opdrachtgever direct zien hoe het staat met de aanschrijvingen per module. Bijsturen is mogelijk. De deelnemers aan  het congres kunnen na afloop van hun deelname een terugkoppeling geven, wat weer gebruikt kan worden voor het congres in een volgend jaar.

De provincie Drenthe heeft laten weten dat ze erg blij zijn met het resultaat. Ook voor volgend jaar zal Scauting zich weer bezig mogen houden met deze app.

Scauting in Leeuwarder Courant

Nieuws, nieuwsbrief

Bron: Leeuwarder Courant dd 3 december 2016 – Koen Pennewaard

Tjalleberd – De voormalige basisschool De Anjewier in Tjalleberd wordt een dagbesteding voor mensen met autisme. Begin januari opent Scauting de deuren. 

Op aandringen van het Autisme Netwerk Friesland strijkt de nog prille organisatie neer in de provincie. “Er is weinig ondersteuning voor mensen met autisme, zeker voor de groep bovengemiddeld of hoger begaafden. Het is moeilijk voor deze mensen om zich zelfstandig staande te houden”, zegt de uit Makkum afkomstige directeur André Oostenveld van Scauting.
Het in Hoogeveen gevestigde bedrijf helpt normaal tot hoogbegaafde mensen met autisme verder in wonen, werken en leren. “We hebben gisteren net onze honderdste cliënt ingeschreven. De jongste is 9 jaar, de oudste 74. We zijn in augustus 2015 begonnen”, aldus Oostenveld. In Tjalleberd gaat in januari een dagbesteding voor 20 tot maximaal 40 mensen van start. Die zullen er in januari nog niet allemaal zijn. “We gaan het langzaam opbouwen. Deze maand nemen we eerst het gebouw en de inrichting onder handen.”
De voorbije maanden beheerde Ad Hoc het complex aan de Aengewirderweg. Scauting heeft met de gemeente Heerenveen overeenstemming over een huurperiode tot en met december 2017.
“Het is onze insteek om hier veel langer te blijven en we hebben ook belangstelling voor het achtergelegen deel van het perceel.” De school wordt eerst voor de duur van een jaar gehuurd, omdat de toekomstige huisvesting van het onderwijs in Tjalleberd nog niet duidelijk is.
Globaal genomen heeft 1 op de 100 mensen een vorm van autisme, stelt Oostenveld. “Als je over Friesland spreekt, dan heb je het over een fiks aantal.” De meeste mensen met de beperking moeten zich behelpen met thuiszorg. “Anderen belanden en stranden bij de zorgboerderij. Die zijn er heel veel, maar daar ontbreekt vaak de expertise voor deze specifieke groep.”
Volgens Scauting is de voormalige school bijzonder geschikt voor de doelgroep. Wij hoeven geen luxe dure panden.” Het pand is redelijk omsloten, de lokalen zijn voldoende groot om in groepsverband te werken en het pand is goed ontsloten. Gebruikers kunnen er straks terecht om bijvoorbeeld te leren programmeren of om software te testen. Ook andere werkzaamheden worden aangeboden. “De mensen zijn ontzettend intelligent. Daarop stellen wij ons niveau af.” In Tjalleberd zal naast een locatiemanager en jobcoaches ook ander personeel worden ingezet.
Voor jongeren wil Oostenveld ook activiteiten ontplooien. Hij denkt daarbij aan het vergroten van zelfredzaamheid.