Partners

Gemeenten

Scauting werkt samen met gemeenten in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Scauting zoekt met deze gemeenten de samenwerking om te onderzoeken op welke wijze wij onze krachten kunnen bundelen. Het doel is om mensen met autisme een volwaardige plaats in de samenleving te bieden.

Scholen

Veel scholen weten ons te vinden voor het krijgen van advies. Ook komen scholen steeds vaker met de vraag om bij leerlingen thuisbegeleiding aan te bieden op het gebied van structureren en plannen (van bijvoorbeeld huiswerk) en het krijgen en onderhouden van sociale contacten.

autisme_campus

Autisme Campus

Deze stichting heeft als doel om kinderen met autisme die het niet redden in het reguliere onderwijs een passende plek te bieden waar zij tot hun recht komen en in staat gesteld worden om toch te studeren. Autismecampus.nl.

drenthe

Provincie Drenthe

De Provincie Drenthe zet de medewerkers van Scauting regelmatig in voor een projectmatige opdracht. Zo is er o.a. een medewerker gedetacheerd geweest voor werkzaamheden in het archief en bouwen wij nu voor het derde jaar een App om het medewerkerscongres van de Provincie Drenthe te ondersteunen. Provincie.drenthe.nl.

growing

Growing Workplace / WhatTheHackathon

Growing Workplace is een inspirerende omgeving waar ondernemende mensen elkaar ontmoeten. Door kruisbestuiving tussen allerlei disciplines zijn er al een aantal nieuwe bedrijven, samenwerkingen en nieuwe initiatieven ontstaan. Growingworkplace.nl.

atn

ATN

ATN staat voor Autismeteam Noord Nederland. In de samenwerking met het ATN zoeken we naar het juiste moment om de client van ambulante behandeling over te laten gaan naar de meer practische ambulante begeleiding waardoor de cliënten niet in een zwart gat vallen. Autismeteam Noord Nederland.

vlieger

De Vlieger

De Vlieger is een logeerhuis voor kinderen met autisme. Zij stellen zich ten doel om ontzorgende vakantie-, logeer- en opvangfaciliteiten te bieden aan gezinnen met kinderen met een autistische of sociale beperking al of niet in combinatie met een verstandelijke handicap. devlieger-zorg.nl.