Foto gemaakt door Sjors Oostenveld

Jeugd

Autisme wordt een ontwikkelingsstoornis genoemd.  Wat doe je als je van baby naar kind naar jongere naar jong volwassene en uiteindelijk naar volwassenheid groeit? Ontwikkelen.  De wetenschappers hebben allerlei schema’s bedacht waarbij te zien is dat ontwikkeling ongeveer voor iedereen op een bepaalde manier verloopt. Bij kinderen en jongeren met autisme gaan deze schema’s vaak niet op. Kinderen en jongeren met autisme leren sommige dingen veel sneller dan andere kinderen van hun leeftijd en andere dingen langzamer. Sommige dingen zijn ze soms gewoon nog niet aan toe en die kunnen ze op dat moment dan ook niet leren. Later vaak wel.

Over de hele wereld wordt het belangrijk gevonden dat kinderen en jongeren naar school gaan. Wat doe je op school?  Leren. Je leert er allerlei vakken zoals bijvoorbeeld  lezen, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis maar je leert er ook om met andere mensen om te gaan. School is de basis die je nodig hebt om als volwassene deel te nemen aan de maatschappij. Je levert je bijdrage aan de maatschappij bijvoorbeeld door te gaan werken.

Sommige kinderen vinden het heel leuk op school. Ze kunnen bijvoorbeeld goed leren en omgaan met andere kinderen. Als je ergens goed in bent dan vind je het vaak ook leuk. Omdat het gemakkelijk gaat.
Voor veel kinderen met autisme is het lastig om goed deel te nemen aan school. Omdat ze sommige dingen veel sneller leren worden ze daarin onvoldoende uitgedaagd, omdat ze sommige dingen wat moeilijker leren worden ze daarin overvraagd en omdat ze aan sommige dingen gewoon nog niet toe zijn voelen ze zich stom omdat ze dat niet kunnen.  Het is moeilijk om met een ontwikkelingsstoornis te passen in het algemene aanbod van school. Er zijn eigenlijk aanpassingen nodig. Zodat je je ook goed over jezelf kunt voelen, net als die andere kinderen.

Veel jongeren met autisme  vinden het vooral niet leuk meer als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Dit is de school die komt na de basisschool. Op het voortgezet onderwijs leer je meer gericht dingen die nodig zijn om later te kunnen werken.  Er zijn nog veel meer uitdagingen op het voorgezet onderwijs  voor jongeren met autisme. Je krijgt er huiswerk, de lessen worden gegeven in verschillende lokalen dus je moet het gebouw kennen, er zijn voor ieder vak andere leraren, die moet je ook allemaal kennen. Vaak moet je stage lopen. De andere jongeren spelen niet meer met elkaar maar houden zich bezig met zaken als verliefdheid, uitgaan en de juiste kleding dragen. Het is lastiger om aansluiting te vinden. Bovendien zijn de scholen vaak erg groot waardoor je met heel veel andere jongeren te maken krijgt.

De periode waar je dan in zit wordt de puberteit genoemd. Je lichaam verandert en krijgt meer volwassen kenmerken en je stem kan bijvoorbeeld veranderen.  Op dat moment in je leven vindt er veel ontwikkeling plaats in je hersenen en in je lichaam. Daarnaast moet je dus al die ontwikkelingen op het gebied van school ook nog volgen en je hebt dus nog steeds die ontwikkelingsstoornis. Autisme is iets waar je niks aan kunt doen. Het is niet jouw schuld dat je dat hebt en het gaat ook niet over. Je kunt wel leren om ermee om te gaan zodat je er niet zo’n last meer van hebt.

Als jij één van die jongeren met autisme bent die het niet leuk meer vindt op school kun je ondersteuning vragen.  Wacht niet tot je bent uitgevallen op school, vraag direct om ondersteuning als het je allemaal teveel wordt. Doorzetten zal het niet beter maken.

Soms kun je het gewoon niet meer redden op school. Je bent moe, je snapt er niks meer van en het is er niet leuk. Misschien wordt je zelfs gepest door andere jongeren.  Het kan zo erg worden dat je er niet meer heen wilt. Je blijft het liefste thuis. Dat kan even helpen om uit te rusten maar op den duur is het geen oplossing. Je wordt namelijk niet gelukkig als je de rest van je leven thuis zit. Als dit voor jou geldt kun je ook ondersteuning vragen.

In andere gevallen ga je wel naar school maar kan die school niet bieden wat jij nodig hebt of je leert er niet de dingen die jij graag wilt leren. Ook dan kun je ondersteuning vragen.

Scauting is een organisatie die je kan ondersteunen en ondersteuning is iets dat veel mensen met autisme nodig hebben of ze nou jong of volwassen zijn. Scauting kan je ondersteunen in het begrijpen van je autisme en wat de dingen zijn die jij goed kunt en die je nog kunt leren.

Samen met je begeleider kun je inzichtelijk maken welke aanpassingen jij nodig hebt om goed mee te kunnen doen op school. Dat is voor iedere jongere met autisme anders. Scauting biedt je “ondersteuning op maat”. Dat betekent dat het alleen voor jou bedacht is. Samen bespreken jullie welke doelen je wilt bereiken en hoe je die doelen wilt bereiken.

Ook als je niet meer naar school wilt kun je ondersteuning vragen bij Scauting. Je hoeft dan bijvoorbeeld niet direct weer naar school maar je kunt naar dagbesteding gaan. In de dagbesteding kijk je samen met je begeleider waar je goed in bent. Scauting kan je ondersteunen in het begrijpen van je autisme en wat de dingen zijn die jij goed kunt en die je nog kunt leren. Ook dan krijg je “ondersteuning op maat”, speciaal en alleen voor jou.

Ieder mens is waardevol en verdient het om deel te nemen aan de maatschappij. Ook jij. Scauting weet dit en wil graag samen met jou kijken wat jij nodig hebt. Het uiteindelijke doel is dat jij een gelukkige volwassene kunt worden.

Belangrijk om te weten is dat onze begeleiders niet voor jou aan het werk gaan maar met jou. Je maakt samen een plan en de begeleider ondersteunt je vervolgens in je proces om het zelf te gaan doen.

Onze medewerkers

Binnen Scauting werken medewerkers met en zonder autisme. Onze medewerkers zijn gemotiveerd om iets te kunnen betekenen voor mensen met autisme. Dat betekent dat ze het echt leuk vinden om te doen en er zin in hebben.  We hebben HBO geschoolden en ervaringsdeskundigen in dienst.  HBO geschoolden hebben het Hoger Beroeps Onderwijs gevolgd en hebben daar veel geleerd. Ervaringsdeskundigen zijn mensen die zelf autisme hebben.

Ben je nieuwsgierig en wil je meer weten? Neem contact op!