Het leer-werktraject

Het leerwerktraject van Scauting bestaat uit 3 fasen. Na elke fase is er een evaluatie-moment. Het doel is om je voor te bereiden op het werken bij een werkgever. Bij- of omscholing kan hier deel van uit maken.

Startgesprek

Voordat de eerste fase in gang wordt gezet, vindt er een startgesprek plaats. Dit startgesprek is eigenlijk een kennismakingsgesprek. Jouw coach wil je graag beter leren kennen zodat jij optimaal gecoacht kan worden. Je bespreekt met je coach wat je graag wilt leren, hoe je dit wilt doen, of je in een kleine groep wilt werken of in een grotere groep (max 10 personen). We leggen de dagstructuur en gang van zaken bij Scauting uit en we leiden je rond in het gebouw en je kunt kennis maken met collega’s. Tot slot worden jouw interesses en verwachtingen besproken en maken we een start op jouw werkplek. Bij Scauting kun je leren programmeren, websites bouwen, IT-security, apps ontwikkelen en netwerken.

Fase 1 – Snuffelperiode

De eerste fase in in het begin vooral bedoeld om weer in het werkritme te komen. Zo is er tijd om het bedrijf te leren kennen en te wennen aan het maken en nakomen van afspraken. Daarnaast kan er in het snuffeltraject ‘geproefd’ worden aan de verschillende onderdelen die Scauting te bieden heeft. Dit traject duurt gemiddeld 6 – 10 weken. Na deze periode stellen we samen de uiteindelijke leerdoelen op en stippelen we het vervolgtraject uit. Mocht je bij de start van het traject al weten wat jij bij Scauting wilt leren dan hoef je niet eerst het snuffeltraject te volgen.

Fase 2 – Leer/werktraject

Fase 2 is de kern van het leer/werktraject, waarbij de nadruk ligt op het vergroten van de kennis en vaardigheden in het door jouw gekozen vakgebied. De manier van leren bepaal jij zelf. Er kunnen vaklessen gevolgd worden, maar opdrachten uit boek of juist praktische opdrachten behoren tot de mogelijkheden. Na 30 – 35 weken krijg je een eindopdracht om te kijken of de stap naar fase 3 gemaakt kan worden.

Fase 3 – Project

In fase 3 wordt een groot project voorgelegd, met een opdracht van Scauting of een externe klant. Deze opdracht sluit aan op het interessegebied waar in fase twee aan gewerkt is. In deze fase wordt ook gewerkt naar het einddoel, dat na fase één is opgesteld. Dit kan gaan over het opbouwen van werknemersvaardigheden, leren plannen of leren solliciteren. Aan het eind van fase drie heeft de leer/werker de gelegenheid om de behaalde resultaten en doorgemaakte ontwikkeling te presenteren ter voorbereiding op komende sollicitatiegesprekken.

Evaluatie

We evalueren elke week ongeveer 10 minuten. We willen dan graag van je weten of alles goed gaat en of we met de juiste zaken bezig zijn. Jij hebt dan de mogelijkheid om aan te geven welke zaken er volgens jou anders moeten. Van elke evaluatie wordt een kort verslag gemaakt.

Onze medewerkers

Binnen Scauting werken medewerkers met en zonder autisme. Onze medewerkers zijn gemotiveerd om iets te kunnen betekenen voor mensen met autisme. We hebben HBO geschoolden en ervaringsdeskundigen in dienst.