ISO 9001

Scauting is sinds november 2017 ISO 9001 gecertificeerd. De ISO 9001 certificering houdt in dat Scauting beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van klanten, de op de diensten van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. Daarnaast vormen de eisen met elkaar goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Hoewel ISO 9001 en de certificering ervan ook nog weleens worden geassocieerd met onnodige bureaucratie is dit de norm zelf niet te verwijten. Veelal wordt de onnodige bureaucratie gecreëerd door organisaties zelf; Scauting is van mening dat het simpel moet als het simpel kan.

ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven:

• zeg wat je doet

• doe wat je zegt

• bewijs het

Scauting laat zich ieder jaar door een auditorganisatie her-certificeren omdat wij het belangrijk vinden om volgens kwaliteitsstandaarden te werken en hier transparant over te zijn. Alleen na her-certificering mag het betreffende kwaliteitslogo gebruikt blijven worden.