Over ons

Scauting Coaching & Detachering BV is opgericht op 1 april 2015, door Wolter Piek en André Oostenveld. Zij zagen dat veel normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme vastlopen in werk of studie. Hoewel veel van deze mensen over veel talenten beschikken en in staat zijn om te werken, lopen ze vast omdat de omgeving onvoldoende aangepast is op de zaken waar mensen met autisme het moeilijk mee hebben.

Omdat wonen, leren en werken met elkaar in verbinding staat, bieden wij op alle levensterreinen coaching aangepast op de wensen van de cliënt. Met de OPA-benadering (oprecht persoonlijke aandacht) kunnen we maatwerk bieden. Naast de woonbegeleiding, bieden we leer/werktrajecten aan op het gebied van ICT. Dat is het terrein waar onze kennis en netwerk liggen. Daarbij proberen we aan te sluiten op het bedrijfsleven, zodat de kansen op doorstroming naar werk groter zijn. Ook richten wij ons op persoonlijke ontwikkeling door het aanleren van verschillende vaardigheden.

 
 
OPRECHT

 
PERSOONLIJK

 
AANDACHT

Hoe doen we dat?

Scauting focust op de talenten die elk mens heeft. Wij hanteren hierbij de OPA-benadering. Opa staat voor Oprecht Persoonlijke Aandacht. Het is een eenvoudige benadering, wees nieuwsgierig naar de ander! In de gesprekken die wij met mensen voeren staan de volgende vragen centraal: wie ben jij, waar ben je goed in, wat zou je nog meer willen leren, wat is daarin belangrijk voor jou, op welke wijze kunnen wij daarin wat voor jou betekenen? Openheid is belangrijk voor ons, als zaken niet prettig lopen, gaan we altijd met elkaar in gesprek en komen we altijd tot een oplossing.

Prikkelingen

Uit ervaring weten wij dat zowel overprikkeling als onderprikkeling een negatief effect heeft op het welzijn van mensen met autisme. Hoe gaan we hier mee om?  Om onderprikkeling te voorkomen, zorgen we ervoor dat jij je talenten in kan zetten. We geven jou uitdagingen die passen bij jouw intelligentie. De grootste overprikkeling voor mensen met autisme is: DRUK. Binnen Scauting kun jij werken zonder druk. Heb jij het nodig om tussendoor een sigaretje te roken of even naar je favoriete muziek te luisteren of… Bij ons kan dat.

Elektronisch Cliënten Dossier

Scauting werkt met een Elektronisch Clienten Dossier (ECD). In dit dossier worden de doelen, waar jij aan wilt werken, vermeld. Aan de hand van deze doelen wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Bij de dagbesteding wordt er wekelijks een verslaglegging gedaan in het ECD en bij de individuele begeleiding na elk begeleidingsgesprek. Jij hebt zelf ook inzage in het dossier en met jouw schriftelijke toestemming kunnen we er ook voor zorgen dat derden mee kunnen kijken.

ISO-Certificering

Onze ISO-certificering is gericht op een adequaat werkend kwaliteitssysteem. Hiervoor is het nodig dat de kwaliteitsafspraken en -processen goed gedocumenteerd en werkend zijn. Op 22 en 23 november 2017 is het kwaliteitssysteem van Scauting ge-audit door een auditor van BSI. Begin december 2017 ontvingen wij het bericht dat Scauting de ISO9001:2015 had behaald.

Meldcode Huiselijk geweld

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is het protocol dat gevolgd dient te worden als er tekenen zijn van mishandeling. Daarnaast is het voor elk bedrijf in de sociale sector verplicht om een aandachtsfunctionaris te hebben.