Foto door Sjors Oostenveld

Foto door Sjors Oostenveld

Financiering

 

Per 1 januari 2015 is de financiering van zorg en ondersteuning overgegaan naar de gemeente en onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) komen te vallen.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
 • opvang in geval van huiselijk geweld en mensen die dakloos zijn.

Financiering van zorg en ondersteuning wordt dus geregeld door de gemeente. Deze financiering kan op twee manieren plaatsvinden:

Via een PersoonsGebonden Budget, een PGB

Op basis van jouw indicatie heb je door de gemeente een budget toegewezen gekregen. Dit budget wordt niet op jouw eigen rekening gestort, het budget wordt beheerd door de Sociale verzekeringsbank, de SVB. U mag met dit budget zorgaanbieders, maar ook anderen inhuren om u te ondersteunen bij uw ondersteuningsvraag. Deze vraag heeft u samen met een WMO consulent van de gemeente opgesteld. U bent verplicht om met de organisatie of de personen welke u inhuurt een contract op te stellen. Dit contract kunt u downloaden op: SVB – Formulieren.

Nadeel van een PGB kan zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de besteding van het budget en dat het administratieve lasten met zich meebrengt. Een ander nadeel is dat er meestal een lager budget gegeven wordt dan bij Zorg in Natura ( zie onderstaand) waardoor formele zorgaanbieders minder uren kunnen inzetten. Een voordeel is voor sommigen dat je met verschillende zorgaanbieders afspraken kunt maken.

Via Zorg in Natura, ZIN

Op basis van jouw indicatie heb jij recht op een aantal uren individuele begeleiding en een aantal dagdelen dagbesteding. Het aantal uren en dagdelen waar jij recht op hebt wordt door de WMO consulent van de gemeente bepaald. Jij kunt zelf aangeven van welke zorgaanbieder jij ondersteuning wilt hebben, de WMO consulent kan je hierbij eventueel helpen. Wat wel een eis is dat dat je een zorgaanbieder kiest waar jouw gemeente een contract mee heeft afgesloten. De zorgaanbieder die jij gekozen hebt wordt door de gemeente geïnformeerd over jouw keus om ondersteuning te krijgen. De zorgaanbieder gaat jou bellen en er wordt een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek en om afspraken te maken.

Het grote voordeel van ZIN is dat je geen administratieve rompslomp hebt en je vaak meer uren te besteden hebt. Een nadeel kan zijn dat je voor een door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder moet kiezen.

Bij Scauting kun je kiezen voor ondersteuning via PGB of ZIN, onze voorkeur gaat echter uit naar ZIN. Tevens is het mogelijk om particulier ondersteuning in te kopen bij Scauting.

Belangrijk om te weten!

Als je ondersteuning krijgt van een organisatie of een ander persoon moet je altijd, bij een financiering via PGB en ZIN, een eigen bijdrage betalen aan het CAK. Deze bijdrage is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Je eigen bijdrage kunt je berekenen op: Eigen Bijdrage Rekenhulp..

Scauting heeft contracten voor jeugd met de provincie Groningen, Friesland Drenthe en RSJ IJsselland.

Daarnaast heeft Scauting ZIN contracten voor volwassenen met onderstaande gemeenten:

Drenthe

 • Aa en Hunze
 • Assen
 • Coevorden
 • Midden-Drenthe
 • Noordenveld
 • Tynaarlo
 • Hoogeveen
 • De Wolden
 • Staphorst
 • Meppel
 • Zwartewaterland
 • Westerveld
 • Gemeente Emmen
  • AtHome First
  • Doktersschoonmaak
  • Promens Care

 

Friesland

 • Súdwest-Fryslân
 • De Fryske Marren
 • OWO gemeenten
  • Ooststellingerwerf
  • Weststellingerwerf
  • Opsterland
 • Tytsjerksteradeel
 • Smallingerland
 • Achtkarspelen
 • Dantumadeel
 • Noardeast-Fryslân

Groningen

 • Groningen
 • Midden Groningen

Overijssel

 • Dalfsen
 • Hardenberg
 • Ommen
 • Steenwijkerland
 • Losser
 • Borne
 • Dinkelland
 • Oldenzaal
 • Enschede
 • Rijssen-Holten
 • Haaksbergen
 • Tubbergen
 • Hellendoorn
 • Twenterand
 • Hengelo
 • Wierden

Hoe vraag ik een indicatie aan ? Ondersteuning aanvragen!