Scauting

Wonen - Werken en Leren - Autisme

Neem contact op!

Een foto van Sjors Oostenveld.

OPA-Benadering

Oprecht Persoonlijke Aandacht.

Meer over Scauting

Een foto van Sjors Oostenveld.

Een foto van Sjors Oostenveld.

Een foto van Sjors Oostenveld.

Een foto van Sjors Oostenveld.

Een foto van Sjors Oostenveld.

Scauting helpt normaal tot hoogbegaafde mensen met autisme verder in wonen, werken en leren.

BEKIJK WERK VAN ONZE DEELNEMERS

Corona update

Beste cliënten, ouders of vertegenwoordigers en gemeentelijk consulenten

Hoe  gaat Scauting om met de huidige Corona-situatie?

Individuele begeleiding

Veel cliënten hebben de gevolgen ondervonden van de beperking van de face-to-face-begeleiding tijdens de eerste lockdown. Daarom willen we zo veel als mogelijk is de begeleiding op een verantwoorde wijze als volgt continueren:

·        Bij cliënten waar het kan: contacten op afstand door middel van o.a. beeldbellen.

·        Bij cliënten waar het moet: face-to-face contacten (buiten of in ieder geval op 1,5 meter)

·        In alle andere gevallen kan jouw begeleider er voor kiezen om een combinatie toe te passen van contactvormen.

Groepsbegeleiding (dagbesteding)

De dagbestedingslocaties zijn en blijven geopend, waarbij alle geldende maatregelen die het RIVM voorschrijft in acht worden genomen. Dit betekent dus: bij ziekte van medewerkers of clienten blijft men thuis, de gebruikelijke hygiënemaatregelen worden getroffen, afstand van 1,5 meter wordt bewaakt etc.

Tijdens het rondlopen op de locatie is het dragen van een mondkapje door cliënten verplicht.

MDO’s en externe afspraken!

Multidisciplinaire Overleggen en afspraken met derden vinden zoveel mogelijk plaats op afstand (telefonisch of via beeldbellen).

Rondleidingen op locaties van Scauting

Rondleidingen op locaties van Scauting vinden tijdelijk niet meer plaats. Afspraken voor kennismaking met de dagbesteding kunnen wel middels beeldbellen plaatsvinden.

Scauting

Scauting ondersteunt normaal tot hoogbegaafde mensen met autisme  in wonen, werken en leren.  De medewerkers van Scauting beschikken  over veel expertise op het gebied van Autisme Spectrum Stoornissen (ASS), zoals Asperger, PDD-NOS en klassiek autisme. Scauting biedt ondersteuning aan jeugdigen en volwassenen. Mensen met autisme zijn mooie mensen, met allerlei verschillende talenten. Daarnaast zijn er ook een aantal zaken waar mensen met autisme minder handig in zijn, daarbij bieden onze collega’s ondersteuning.  Deze ondersteuning bieden wij ambulant, dat is 1 op 1 begeleiding en via dagbesteding. Bij onze dagbesteding kun je onder andere leren programmeren, hebben we een 3D printer, bouwen we websites etc. Scauting heeft het hoofdkantoor in Hoogeveen. Scauting biedt dagbesteding in Hoogeveen, Assen, Tjalleberd (Heerenveen) en Burgum.  Ambulante ondersteuning biedt Scauting in Drenthe, Friesland, Groningen, het noordelijke gedeelte van Overijssel en Twente.

Wat bieden wij

Wonen

Zelfstandig wonen is vaak nog niet zo eenvoudig. Scauting biedt ondersteuning bij het op orde krijgen en houden van het huishouden, de administratie en het leggen van sociale contacten. Meer Wonen

Educatieve dagbesteding

De educatieve dagbesteding is er in eerste instantie op gericht dat jij weer structuur krijgt. Afhankelijk van hoe jij je ontwikkelt en jouw wensen zijn er mogelijkheden dat je weer naar school kan gaan of op zoek gaat naar een baan. Meer dagbesteding

Dagbesteding

Dagbesteding van Scauting is er op gericht dat jij o.a. een goede dagstructuur hebt en het leren van sociale vaardigheden. Gericht op onder andere sporten, koken, filmavonden, en schilderen. Ontwikkelen op de manier die het beste bij jou past. Dagbesteding

Meer weten? Kijk op Ondersteuning aanvragen!

Onze missie en visie

Onze visie

Met oprecht persoonlijke aandacht ontwikkelen mensen zich. 

 

Onze missie

Scauting ondersteunt normaal tot hoogbegaafde mensen met autisme bij het meedoen in de samenleving

 

Meer over Scauting

Wie zijn we

André Oostenveld

André Oostenveld

Initiatiefnemer

Wolter Piek

Wolter Piek

Initiatiefnemer

Onze medewerkers

Binnen Scauting werken medewerkers met en zonder autisme. Onze medewerkers zijn gemotiveerd om iets te kunen betekenen voor mensen met autisme. We hebben HBO-geschoolden en ervaringsdeskundigen in dienst.

Column Hanneke Kappen

Hanneke Kappen is vaste gespreksleider bij Autisme Café Assen en Autisme Café Zwolle. Ze is docent en coach. Ze is columnist voor de Golden Raand en was dat jarenlang voor DvhN. Ze is geboeid door de schoonheid en inspiratie die in autisme verborgen zit.

Column

Ervaringsdeskundig

Annelies van der Hout (24) is coach en ambulant begeleider bij Scauting. Onlangs rondde ze een studie “Ervaringsdeskundige in Zorg en Welzijn” cum laude af. Heeft zij er als coach voordeel van dat ze zelf autisme heeft?

lees verder 1
lees verder
Column

Wonen, werken en leren

Scauting helpt normaal tot hoogbegaafde mensen met autisme verder in wonen, werken en leren. Dat doen ze in Drenthe, Friesland, Groningen en nu ook in Twente. In Twente is Scauting dringend op zoek naar onderdak.

lees verder 1
lees verder
Column

De norm

Column Hanneke Kappen. Berny Linnemann is dagbestedingscoach op de Scauting locatie in Hoogeveen. Hij is geboeid door hoe de inzichten rond autisme zich blijven ontwikkelen. Hij vindt het belangrijk dat tegenwoordig steeds vaker aan mensen met autisme zélf gevraagd wordt hoe zij de dingen ervaren.

lees verder 1
lees verder
Column

Het nieuwe normaal

Het nieuwe normaal. We moesten allemaal wennen aan de nieuwe corona omstandigheden. Voor mensen met autisme is wennen aan nieuwe situaties vaak een net iets tijdrovender karwei dan voor mensen zonder.

lees verder 1
lees verder