Scauting

Diagnostiek en behandeling

Het Scauting Diagnostiek- en Behandelteam bevindt zich in Hoogeveen. Dit uit specialisten bestaande team richt zich op kinderen/jongeren met kenmerken van autisme, in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar. Werkgebieden van het Diagnostiek-, en Behandelteam zijn de Zuid-Drentse gemeenten en Friesland. Deze gebieden zullen zich in de komende tijd zeker verder gaan uitbreiden. Centraal bij Diagnostiek en Behandeling staat de vraag: Wie ben jij? Wat is op dit moment jouw specifieke ondersteuningsbehoefte? Welke aanpak werkt voor jou het best? Bij Diagnostiek en Behandeling wordt ook altijd naar de omgeving gekeken, naar het hele netwerk rondom het kind/de jongere. Immers, hoe beter de aansluiting met ouders, leerkrachten of belangrijke anderen, hoe duurzamer het resultaat.

Wat gaat er al goed, wat kan er beter? De focus bij Diagnostiek en Behandeling ligt op ontwikkeling en verbetering. De aanpak gaat uit van talent, kwaliteiten en kracht van het kind/de jongere zelf en van zijn/haar omgeving.

Op dit moment heeft het Scauting Diagnostiek- en Behandelteam ruimte op de wachtlijst voor nieuwe hulpverleningstrajecten.

Heeft u een aan autisme gerelateerde hulp- en ondersteuningsvraag? Neem dan contact op Scauting: 0528 745051. Vraag naar Cindy Rosema. Zij is orthopedagoog-generalist en regiebehandelaar bij het team Diagnostiek en Behandeling. Scauting streeft ernaar om naast Diagnostiek en Behandeling ook individuele begeleiding in de thuissituatie (WMO) aan te bieden, zodat behandeling en begeleiding thuis geïntegreerd plaats kunnen vinden.

Verwijzing gebeurt door uw huisarts, de jeugdarts of Centrum Jeugd en Gezin.

Verwijzingen kunnen verstuurd worden naar:
Scauting Diagnose en Behandeling
Industrieweg 38
7902 AB Hoogeveen

Ieder mens heeft behoefte aan perspectief

Nieuwsgierig geworden?