Published 22 maart 2024

In Kollum gebeuren hele mooie dingen. Zoals het Maatwerk traject, bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning goed kunnen gebruiken. Het traject speelt zich af op !mpulse in Kollum, dat is een van de scholen van Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles.

Dorijn van Doorn is teamleider van het Maatwerk traject.
“We bieden hier onderwijs- en zorgondersteuning op vier niveau’s. Ondersteuningsniveau één en twee vallen onder de basisondersteuning zoals die op alle scholen voor voortgezet onderwijs wordt aangeboden. Daarnaast bieden wij op twee niveaus extra ondersteuning aan leerlingen die dat nodig hebben. Aan leerlingen met autisme, met hoogbegaafdheid, prikkelgevoeligheid, of leerlingen die te maken hebben met angst- en stemmingsstoornissen. Vaak spelen bij leerlingen meerdere dingen tegelijk. Wat we bieden is maatwerk op zowel didactisch- als sociaal emotioneel vlak. We werken nauw samen met een psycholoog van HBpunt (hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid), en met een ambulant begeleider van Scauting (autisme). Wij hebben op dit moment 73 leerlingen die binnen ondersteuningsniveau 3 of 4 een maatwerktraject volgen.”

Stefan (18) zit voor de derde keer in het examenjaar van de Havo. Hij maakt gebruik van het Maatwerk traject op !mpulse Kollum. We spreken af op school.

Stefan: “Zonder Maatwerk was het me zeker niet gelukt zo ver te komen als ik nu ben. School kost mij heel veel energie, het trekt mij helemaal leeg. Maar hier kan ik mijn eigen tempo bepalen, ik heb veel vrijheid. Er wordt hier geen enkele druk op mij uitgeoefend. De datum van het examen ligt vast natuurlijk, maar voor de rest bepaal ik mijn eigen tempo. Ik krijg hulp als ik erom vraag. En, hier wordt helemaal niemand boos als je een keer geen huiswerk hebt gemaakt. Dat alles maakt voor mij heel veel verschil.”

Hoe ben je eraan toe op dit moment?
“Op dit moment sta ik voor alle vakken voldoende. Ik zie wel op tegen het examen, ik voel dat de stress zich langzaam weer wat aan het opbouwen is. Afgelopen jaren had ik ook last van paniekaanvallen, maar die heb ik gelukkig al een tijd niet meer gehad.”

Hij vertelt: “Twee jaar geleden heb ik al examen in aardrijkskunde en wiskunde gedaan. Vorig jaar kon ik geen examen doen vanwege mijn mentale gezondheid, dat jaar strepen we weg. Eigenlijk had ik daarmee mijn kans op een diploma verspeeld. Gelukkig hebben ze hier erg hun best gedaan om mij bij uitzondering dit jaar alsnog examen te laten doen. Ik heb speciale toestemming gekregen van het ministerie.”

In welke vakken ga je examen doen?
Stefan: “Dit jaar ga ik examen doen in Nederlands, Engels, biologie en scheikunde. Vooral scheikunde vind ik een en al drama. Net als je iets snapt, atoomsplitsing bijvoorbeeld, of faseovergangen, komt al weer de volgende uitdaging, die weer helemaal niks met de vorige te maken heeft. Je kunt scheikunde niet echt stampen, zoals biologie. Voor Nederlands vind ik vooral lezen erg lastig. Als ik een tijdje lees, beginnen de letters voor mijn ogen te dansen. Ik kan me daar niet lang op concentreren.”

Dan vertelt hij over zijn grote passies; vogelen en fotografie.
“Ik wil na mijn examen een opleiding Fotografie gaan doen op het Noorderpoort College in Groningen. Ik hield altijd al van de natuur en van buiten zijn. Tijdens Corona heb ik vogelen ontdekt, en fotografie. Ik fotografeer heel graag vogels, maar ook andere dieren in de natuur. Het is mijn passie. Het verschil tussen een hobby en een passie is dat je voor een passie helemaal gaat. Daar kun je nooit genoeg van krijgen.”


Stefan maakte deze foto van een Ransuil.

Hij weet pas sinds een jaar dat hij autisme heeft.
Stefan: “Ik zat hier al bij Maatwerk voor ik die diagnose kreeg. De reden dat ik in dit traject kwam had te maken met mijn paniekaanvallen. Voor Corona ging het best wel goed met mij. Maar na Corona kon ik mijn draai op school niet meer vinden. Ik moest in die tijd ook een teleurstelling in de liefde verwerken. Ik weet nog precies wanneer ik mijn eerste paniekaanval kreeg, het staat op mijn netvlies gebrand. Ik dacht dat ik doodging. Het is daarna een tijdlang bergafwaarts met mij gegaan. Ik heb mij heel slecht gevoeld. Het gaat nu gelukkig een stuk beter.”

Stefan wordt vanuit Scauting begeleid door Susanne Revet. Alle leerlingen met wie zij werkt hebben een diagnose in het autisme spectrum.
Susanne: “Ik merk vaak hoe belangrijk het is om hier op school aanwezig te zijn. Ik zie de leerlingen, en zij mij. De lijntjes zijn kort, de coaches van school en ik weten elkaar makkelijk te vinden. Onze samenwerking ontwikkelt zich ook heel mooi, ieders expertise komt steeds beter tot zijn recht. Ik werk met de leerlingen aan alles wat ze nodig hebben buiten het vakinhoudelijk schoolwerk. Ik begeleid leerlingen op school en ook een aantal leerlingen die (deels) thuiszitten. Daarmee zoek ik – ook in samenwerking met school en omgeving – naar de motivatie en mogelijkheden voor opbouw naar school. Ik werk ook met ze aan zaken die belangrijk zijn als ze straks van school gaan. Ik ben van de week bijvoorbeeld met Stefan gaan kijken hoe de openbaar vervoerverbinding is met de vervolgopleiding die hij komend jaar wil doen.”

Terug naar Stefan.
Hij vertelt me hoe hij tegenwoordig veel beter met zijn stress kan omgaan dan eerder.
Hij legt zijn handen op zijn buik: “Ik heb geleerd mijn stress zo laag mogelijk in mijn lichaam te houden. Dat helpt.“

Hij laat me zijn instagram account zien. Prachtige foto’s heeft hij gemaakt.


IJsvogel 

Ik vraag hem wat voor hem vooral belangrijk is.
Stefan: “Rust. Dat is het enige wat ik vraag. Ik heb goede vrienden, maar ik vind het ook gewoon enorm fijn om alleen te zijn. Ik zou later graag ergens willen wonen waar natuur, ruimte en rust is. En het mooist zou zijn als ik dan mijn geld kon verdienen met mijn wildlife fotografie.”

Hanneke Kappen

Meer foto’s van Stefan zien?: instagram.com/stefanwijnenphotography

Meer informatie over !mpulse Kollum: iterjelles.nl/impulsekollum

Meer informatie over HBpunt: HBpunt.nl

En: Scauting.nl

HANNEKE KAPPEN

Hanneke Kappen is vaste gespreksleider bij Autisme Café Assen en Autisme Café Zwolle. Ze is docent en coach. Ze is columnist voor de Golden Raand en was dat jarenlang voor DvhN.
Ze is geboeid door de schoonheid en inspiratie die in autisme verborgen zit.

Laatste colums