Bericht navigatie

Column

Het werkte wel!

“Ieder mens heeft de behoefte om gehoord, gezien en begrepen te worden. Ieder mens wil zich erkend, veilig en verbonden voelen. Die behoefte is fundamenteel, of je nou autisme hebt of niet. Zo kijken wij dus ook naar de mensen die met een hulpvraag bij ons komen. Heel gewoon.”
Cindy Rosema is Orthopedagoog-Generalist, regiebehandelaar bij het Scauting Diagnostiek-, en Behandel Team. Het team richt zich op kinderen/jongeren in de leeftijd van 6 t/m 18 jaar.
Cindy: “De aanleiding voor ouders om bij ons te komen is vaak een verandering in het gedrag van hun kind. Wij gaan ervan uit dat het kind met dat andere gedrag een signaal afgeeft. Het woord probleemgedrag valt bij ons dus niet. Samen gaan wij op zoek naar de hulpvraag die onder het gedrag verstopt zit. Wat daarbij voor ons belangrijk is om te ontdekken is hoe iemand omgaat met zijn/haar emoties. En, hoe iemand over zichzelf denkt, en over de ander.” 
Cindy vertelt over een meisje (16) dat zich na een traumatische ervaring anders ging gedragen. Ze sliep opeens slecht, was schrikachtiger, liet nog meer dan anders controlegedrag richting haar ouders zien. Haar kenmerken van autisme leken zich te hebben versterkt.  
Cindy: ”Wat ik zo mooi vind bij Scauting is dat er een directe verbinding bestaat tussen ons Diagnostiek-, en Behandel Team en de begeleiders van Scauting. Een wisselwerking is het. Het stroomt twee kanten op. In dit geval kwam het signaal via de ouders van het meisje eerst bij haar vaste begeleider terecht en daarna bij ons.”
Ik vraag Cindy waaraan ik zou kunnen merken dat zij werkt met jongeren met autisme.
Cindy: ”Je zou het kunnen merken aan de tijd die wij besteden aan de kennismaking en aan de uitleg over de behandeling. Voorspelbaarheid en duidelijkheid zijn bij ons belangrijke waarden. Je zou het ook kunnen merken aan de systeemgerichte aanpak. Hoe meer betrokkenheid van ouders, leerkrachten of andere belangrijke personen, hoe duurzamer het resultaat. In dit geval waren het de ouders die nauw betrokken waren in de gesprekken en in het behandelplan.” 
Hoe ging het verder met het meisje? 
Cindy: ”Ze gaf bij de kennismaking aan graag af te willen van het slechte slapen en van haar angsten. Ze zei de schokkende ervaring los te willen laten. Ze had er te veel last van. Het blokkeerde haar volledig.”
Cindy vertelt dat in dit geval gekozen is om te beginnen met een EMDR behandeling om de emotionele lading van de heftige herinnering te verminderen.  Zodat er weer wat ruimte voor ontwikkeling zou kunnen ontstaan. Want dat is bij alle interventies het uiteindelijke doel: voorwaarden creëren voor groei en ontwikkeling.
Cindy: “Ik heb ruim de tijd genomen om haar uit te leggen wat EMDR inhoudt en wat er precies zou gaan gebeuren. We hebben de behandelsituatie ook rustig doorgenomen en geoefend, zodat ze niet voor verrassingen kon komen te staan. De rust en zorgvuldigheid in de uitleg over wat gaat komen typeren denk ik onze aanpak.”  
Verrassend was het effect van de behandeling overigens wel. Haar ouders waren stomverbaasd hoe snel er al verbetering optrad. Het meisje zelf trouwens ook. 
Cindy: “Ze had nooit gedacht dat dit bij haar zou gaan werken. Ze denkt namelijk dat ze anders is en dat dingen vanwege haar autisme bij haar sowieso nooit werken.”
Hoe kom je als ouder in contact met het team van Cindy?  
Cindy: “We zijn voor informatie te bereiken via het hoofdkantoor van Scauting in Hoogeveen. Je kunt ons bellen of mailen. Goed om te weten is dat de verwijzing naar ons Diagnostiek-, en Behandel team wordt afgegeven door de huisarts, jeugdarts of het Centrum Jeugd en Gezin. We zijn op dit moment werkzaam in de Zuid-Drentse gemeenten en in Friesland. Dit werkterrein zal zich de komende tijd ongetwijfeld gaan uitbreiden.”

Hanneke Kappen